DNES 👉 LYO se SLEVOU 20 % s kódem: KRUPNITO20 🍓 A DOPRAVA ZDARMA již od 500 Kč 🚚💨

Košík

(0)
Zavřít

V košíku nemáte žádné zboží.

Obchodní podmínky

Základní údaje – prodávající:

SVĚT PLODŮ s.r.o.
Školní 87
793 51 Břidličná

IČ: 05236428
DIČ: CZ05236428

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 66619

Email: zakaznici@svetplodu.cz

Telefon: +420 603 738 106

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2001034770/2010

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky‘‘) upravují v souladu s ustanovením §1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen ,,kupní smlouva‘‘) uzavíraní mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5 Ustanovení obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozích obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy a objednávka zboží

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je internetového charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Objednání zboží probíhá vložením zboží do košíku v rámci internetového rozhraní a odesláním objednávky.

2.3 Platnost cen platí proti konečnému potvrzení objednávky prodávajícím.

2.4 Ceny zboží jsou uvedeny bez dopravného, to je připočteno v závěru objednávky dle vybraného způsobu dopravy. Toto platí pouze v případech, kdy je doručováno v České republice a na Slovensku.

2.5 Prodávající nezaručuje dostupnost všeho zboží. V případě nedostatku některého objednaného zboží bude položka odstraněna z objednávky. Obrázky zboží jsou ilustrativní a mohou se nepatrně lišit od skutečného vzhledu.

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. K dokončení objednávky je potřeba vyplnit své kontaktní údaje pro účely odeslání zboží. Objednávku odešle kupující kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“.

2.7 Veškeré objednávky, které jsou zakončeny kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“, jsou závazné. Zákazník tímto potvrzuje, že byl seznámen s obchodními, platebními a reklamačními podmínkami. Kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“‘ zákazník prohlašuje, že uvedl správné a kompletní doručovací a fakturační údaje.

2.8 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li prodávající v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.

2.10 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.11 V případě, že došlo ke zjevné chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, nemá prodávající povinnost dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.

3. Platba a doprava zboží

 

3.1 Platba je možná následujícími způsoby:

 • dobírkou
 • převodem na účet (či složenkou na poště)
 • online platbou kartou
 • online platbou převodem
 • online platbou a převodem při převzetí na prodejně
 • bitcoinem

3.2 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná bezodkladně po uzavření kupní smlouvy.

3.3 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.

3.4 V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3.5 Doprava je možná následujícími způsoby:

a) zasláním Českou poštou:

Obchodní balík - balík je doručen přímo na adresu příjemce, v případě nezastižení je balík uložen na poště s možností objednání opakovaného doručení na adresu příjemce zdarma.

b) zasláním PPL

c) osobní odběr na pobočkách SVĚTA PLODŮ 

d) zasláním Zásilkovnou (pouze u objednávek do 9 kg včetně)

 • K expedici zboží dochází obvykle během následujících 2 dní po objednávce, ne později než pátý pracovní den po objednávce.
 • Dojde-li k poškození zboží během přepravy, je nutné jej ihned osobně reklamovat u přepravce, příp. doručovacího kurýra.
 • Zboží je možné (po předchozí domluvě) vyzvednout také osobně na pobočkách SVĚTA PLODŮ.

3.6 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

3.8 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího.

3.9 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

4. Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

 

.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.2 Nejedná-li se o případ uvedený nahoře či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemnou formou a zasláno na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí odstoupení od kupní smlouvy.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3 V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to převodem. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

4.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, neuhrazení kupní ceny podle smluvních podmínek, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.  

4.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy (nebo částečnému odstoupení od kupní smlouvy tak, že již není splněna podmínka pro obdržení dárku) kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.7 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

4.8  Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4.9 V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • úpravu/doplnění,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.10 Kupující má v určitých případech právo odstoupit od smlouvy, a to:

 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po úpravě,
 • při větším počtu vad zboží.

4.11 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4.12 Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

4.13 Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

4.14 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

4.15 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

4.16 Volbu způsobu reklamace má kupující.

4.17 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

4.18 Reklamace se provádí formou vyplňovacího formuláře zde. Zákazník uvede číslo objednávky, email a vyplní všechna povinná pole, kde stručně specifikuje problém.

4.19 Reklamace se nevztahuje na doposílání dárků a ochutnávek, které jsou v objednávce zdarma. V případě nedodání těchto položek, lze po zažádání doposlat s příští objednávkou. Nutno se připomenout v poznámce k objednávce.

4.20 V případě rozdělení objednávky se stejnými fakturačními údaji, nevzniká nárok na další dárek, ochutnávku nebo slevu k objednávce. Z důvodu automatického spojení 2 a více objednávek do jednoho balíku.

4.21 V případě slev a slevových kódů se výhody nesčítají. Slevové kódy od influencerů se nevztahují na velkoobchod. Zľavové kódy od influencerov sa nevzťahujú na veľkoobchod.

4. 22 Po odeslání objednávky není možné dodatečně přidávat slevy a slevové kódy do objednávky. Nelze je ani zpětně proplácet.

4. 23 V případě reklamace zboží, u kterého není možné prokázat vadu (například zatuchlost) je potřebné vzorek zboží zaslat na adresu reklamačního oddělení (Horní náměstí 202/15, 779 00 Olomouc). Vzorek stačí zabalit do obálky spolu s informací, o kterou objednávku se jedná a co je reklamovanou vadou produktu. Při kladném vyřízení budou náklady na dopravu vráceny kupujícímu. Je potřebné doložit stvrzenku ceny poštovného. 

5. Trvanlivost

5.1 Minimální trvanlivost na veškeré zboží je  minimálně 2 měsíce při uchovávání v chladu do 20 °C, suchu do 40% vlhkosti a bez přístupu přímého slunečního záření. Reklamaci lze uplatnit zejména v případě, že je zboží napadeno plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude po informování telefonem nebo emailem vyřešena vždy k maximální spokojenosti zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.  

5.2 Následující produkty musí být uchovávány v podmínkách do 15 °C, suchu do 40% vlhkosti bez přístupu přímého slunečního záření: meruňky sušené, datle, švestky.

6. Dodržování hygienických předpisů

6.1 Provozovatel a dodavatel webu svetplodu.cz prohlašuje, že jsou suroviny převáženy, skladovány a zpracovávány dle požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Zejména:

dodavatel má oprávnění k podnikání v oblasti výroby potravinářských výrobků

je registrován dle § 3 zákona č. 110/1997 Sb.

všechny osoby, které se podílejí na zpracování surovin, mají platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství

se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 a č. 852/2004

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

7.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

7.4 Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, má Kupující jako spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Kupujícího, a to v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo s Prodávajícím. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího. Kupující má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.6 Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Ke stažení:

Doplňující obchodní podmínky pro velkoobchodní partnery

8.1. Pro velkoobchodní prodej jsou určeny všechny produkty, u kterých není výslovně uvedeno, že jsou z velkoobchodního prodeje vyloučeny. 

8.2. Velkoobchodní a doporučené maloobchodní ceny určuje výhradně Svět plodů.

8.3. Velkoobchodní partneři jsou povinni dodržovat doporučenou maloobchodní cenu jako minimální cenu, za kterou je možné produkt prodávat a inzerovat v placené reklamě. Tato cena se vždy rovná aktuální ceně pro koncové zákazníky Světa plodů uvedené na e-shopu Světa plodů. Prodej zboží za nižší cenu, než nabízí Svět plodů, je důvodem k přerušení spolupráce.

8.4. Na základě autorského zákona 121/2000 Sb. nejsou velkoobchodní partneři oprávněni bez souhlasu Světa plodů využívat textové, obrazové či audiovizuální prvky umístěné na webu www.svetplodu.cz. Výjimku tvoří data obdržená prostřednictvím velkoobchodního feedu. 

8.5. Cílení v placené reklamě na slova typická pro značku Světa plodů (nebo její podznačky MYX, Vegbites a další) bude vnímáno jako zásah do ochranné známky, názvu firmy či nekalá soutěž a v případě zjištění nedodržování tohoto bodu či v případě krádeže obsahu bude postupováno v souladu s příslušnými zákony. 

zavřít

Přihlášení pomocí e-mailu

Zapomněli jste heslo?