GMO

GMO je zkratka pro geneticky modifikovaný organismus. Jde o organismus, jehož genetická výbava byla cíleně pozměněna způsoby, které v přírodě normálně neprobíhají. Více se dozvíte např. v tomto článku.