fumigace

Fumigace je proces chemického ošetření plynem, který se využívá k likvidaci nežádoucích mikroorganismů a škůdců.