Najdi rozdíl: Datum spotřeby a minimální trvanlivosti

 

 

Najdi rozdíl: Datum spotřeby a minimální trvanlivosti

 
S těmito pojmy se nesetkal jen "etiketový maniak", ale i běžní lidé, kteří na etikety moc nehledí. Určitě jste se alespoň jednou pozastavili nad tím, jaký je v nich rozdíl.

 

who-s-denilo-3ECPkzvwlBs-unsplash

 
Datum spotřeby
 

Začíná to většinou pojmem "spotřebujte do" a za tím je uvedeno datum s označením dne, měsíce a roku. Tímto pojmem se označují potraviny, které podléhají rychlé zkáze a po ukončení data spotřeby se považují za zdravotně závadné. Potraviny, které podléhají rychlé zkáze jsou většinou čerstvé potraviny jako maso, ryby, čerstvé mléko, ale datem spotřeby se také označují jogurty a pomazánky.

U potravin podléhajících zkáze musí být vždy uveden způsob skladování. Většina takových potravin se ale skladuje v chladírenských teplotách okolo  2-4 °C. Pokud by došlo k dlouhodobému nesprávnému skladování potraviny, lze očekávat, že se produkt zkazí i o něco dříve, než je datum její spotřeby.

Potravina by se po uplynutí data neměla konzumovat.

 
micheile-henderson-vE5xNgwfAAw-unsplash
 

Datum minimální trvanlivosti

Často pro něj používáme zkratku DMT. Široká škála trvanlivých potravin jako jsou právě ořechy, sušené ovoce, superfoods, semínka a tyčinky používá právě toto označení. Po ukončení data trvanlivosti můžeme potraviny dále konzumovat, nedochází k okamžité zdravotní závadnosti, avšak potraviny mohou vykazovat změny zdravotně nezávadných - organoleptických vlastností, jako je například změna barvy, ztráta vůně, ztráta vody nebo může dojít ke změnám nutričních kvalit výrobku. Proto je datum minimální trvanlivosti jakousi zárukou pro spotřebitele a výrobce o tom, že potravina je přesně taková, jaká má být.

Datum trvanlivosti se při trvanlivosti kratší než 3 měsíce, označuje dnem a měsícem. Pokud je delší než 3 měsíce, označení uvádí jen měsíc a rok a pokud je delší  než 18 měsíců, tak stačí uvést rok.

Potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti lze uvádět do oběhu, pouze pokud jsou zdravotně nezávadné a pokud jsou označeny jako prošlé a odděleny od ostatního zboží. (Označení slovem "sleva", "akce" není v žádném případě dostačující).

Podle nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům musí být všechny údaje, tedy i datum, pro spotřebitele srozumitelné, uvedené na viditelném místě, snadno čitelné, zakryté nebo nepřerušené jinými údaji, nezaměnitelné a vyjádřené v nekódované formě.

Pozor! Nesprávným skladováním a poškozením obalu se potravina může zkazit rychleji, i přes dané datum trvanlivosti.

 

joanna-kosinska-oPsaQVRaXKI-unsplash

 
Potraviny, které nemusí být označeny datem minimální trvanlivosti
 
Některé potraviny se nemusí označovat datem spotřeby ani trvanlivosti. Jde například o tyto potraviny: čerstvé ovoce, zelenina, houby, brambory (které nejsou oloupané a jsou v celku), lihoviny a jiné alkoholické výrobky, které mají obsah alkoholu alespoň 10% obj., víno, pekařské výrobky, cukrářské výrobky určené ke spotřebě do 24 hodin po výrobě, jedlou sůl, cukr v pevném stavu, žvýkačky a ocet.
 
 

joanna-nix-SYrmNNS5TdA-unsplash

 
U nás najdete všechny suroviny označeny datem minimální trvanlivosti. Nebojte se zachránit suroviny ve slevě, kterým datum minimální trvanlivosti brzy vyprší!