Může se nový typ koronaviru přenášet prostřednictvím potravin?

 

Může se nový typ koronaviru přenášet prostřednictvím potravin?

the-creative-exchange--CJcwxNAoSM-unsplash (1)

Po vypuknutí respiračního onemocnění COVID-19, způsobeného infekcí novým typem koronaviru (SARS-CoV-2) a následnou epidemií v různých oblastech Číny, byly nyní diagnostikovány první infekce u lidí i Evropě. Zainteresovaní spotřebitelé požádali Německý federální institut pro posuzování rizik (BfR), zda lze virus přenášet na člověka také prostřednictvím potravin a jiných dovážených produktů. Na základě těchto skutečností BfR shrnula nejvíce důležité otázky a odpovědi na toto téma.
 

Co zatím víme o novém typu onemocnění dýchacích cest související s virem?

Nový typ poruchy dýchacích cest COVID-19 je založen na infekci novým typem koronaviru (SARS-CoV-2). Informace o přesných metodách přenosu tohoto koronaviru jsou stále omezené. Různé typy koronavirů u lidí obvykle vyvolávají konvenční nachlazení. V minulosti se navíc vyskytly koronaviry, jako jsou SARS a MERS, které vedly k závažným poruchám dýchacích cest. Hlavními cílovými orgány koronaviru u lidí jsou orgány dýchací cesty. Převládající metodou přenosu je kapénková infekce, kdy jsou koronaviry lidmi nebo zvířaty vypouštěny do vzduchu prostřednictvím kapiček a poté vdechovány. Další typy patogenů dýchacích cest lze přenášet i pomocí nátěrů. V těchto případech patogeny umístěné na rukou vstupují do sliznic nosu nebo očí, kde mohou vést k infekci.

 

cdc-LiNIONbajm4-unsplash

Existují jiné možné způsoby přenosu? 

V současné době neexistují žádné případy, které by prokazovaly, že by lidé byli infikováni novým typem koronaviru jinou metodou, než výše zmíněnou. Konzumací kontaminovaných potravin není přenos zaznamenán ani v jednom případu. O infekcích způsobených potravou nebo kontaktem se suchým povrchem nejsou známy ani žádné jiné koronaviry. Přenos prostřednictvím povrchů, které byly v poslední době kontaminovány viry, je nicméně možný prostřednictvím přímého kontaktu s nimi. K tomu by však pravděpodobně muselo dojít během krátké doby po kontaminaci, a to kvůli relativně nízké stabilitě koronavirů v životním prostředí.

 

priscilla-du-preez-01EIiXiLPCk-unsplash

 
 Může dovážené zboží z oblastí, kde se nemoc rozšířila, být zdrojem infekce u lidí?
 

Vzhledem k dosud zaznamenaným metodám přenosu a relativně nízké stabilitě koronavirů v životním prostředí je nepravděpodobné, že by dovážené zboží, jako dovážené potraviny nebo spotřební zboží a hračky, nástroje, počítače, oblečení nebo boty, mohly být zdrojem infekce nového typu koronaviru.

eggbank-PJR-blNRbMM-unsplash

 Toto hodnocení je stále platné po poslední publikaci vědců z University of Greifswald a Bochum o přetrvávání známých koronavirů.

 

Jak se můžeme chránit před infikací prostřednictvím potravin a produktů?

I když je nepravděpodobné, že se virus bude přenášet prostřednictvím kontaminovaných potravin nebo dovážených produktů, obecná pravidla pro každodenní hygienu, jako je pravidelné mytí rukou a hygienická pravidla pro přípravu potravin by se při manipulaci s nimi měla dodržovat. Vzhledem k tomu, že viry jsou citlivé na teplo, může být riziko infekce dále sníženo zahříváním potravin.

 

Mohou koronaviry přežít a zůstat infekční na pevných a suchých površích, mimo lidské nebo živočišné organismy?

Stabilita koronavirů v životním prostředí závisí na několika faktorech, jako je teplota, vlhkost vzduchu a povrchové podmínky, ale také na specifických kmenech viru a množství viru. 

Obecně nejsou lidské koronaviry na suchých površích zvláště stabilní. K neutralizaci v suchých podmínkách obvykle dochází během několika hodin až několika dnů. V současné době však ještě neexistují konkrétnější údaje o novém typu koronaviru (SARS-CoV-2). 

 

Korona

Mohou být nakažení pracovníci přepravní společnosti manipulující s kontejnery nebo pracovníci, kteří se zabývají dalším zpracováním polotovarů, součástí nebo jiných předem vyrobených výrobků dovezených z Číny, infikováni novým typem patogenu? 

Vzhledem k nízké koronavirové stabilitě se přenos patogenu touto metodou ve většině případů zdá nepravděpodobný. 

 

Mohou zvířata přenášet koronaviry na člověka?

V zásadě je možné, že infikovaná zvířata přenesou koronaviry do životního prostředí skrze dech nebo vylučování. Proto je také možné, že se lidé mohou tímto způsobem infikovat, ovšem pouze při úzkém kontaktu. Dosud není přesně známo, zda zvířata představují v Číně zdroj nákazy pro epidemii, ačkoli je podezření, že virus pochází od volně žijících zvířat.

 

marina-khrapova-36zAXdOPQWQ-unsplash  

 O BfR

Německý federální institut pro posuzování rizik (BfR) je vědecky nezávislá instituce v rámci federálního ministerstva potravin a zemědělství (BMEL) v Německu. Radí německé spolkové vládě a německým spolkovým zemím („Laender“) v otázkách týkajících se bezpečnosti potravin, chemikálií a výrobků. BfR provádí svůj vlastní výzkum témat, která jsou úzce spjata s jeho hodnotícími úkoly.

 

Shrnutí

Díky relativně nízké stabilitě koronavirů v životním prostředí je nepravděpodobné, že by bylo dovážené zboží kontaminováno. Virus cestu od dodavatele až k odběrateli nepřežije. Vaše zdraví je u nás na prvním místě. Pokud byste měli jakékoliv pochybnosti nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Zdroje:
 
The Robert Koch Institute (RKI), 2.3.2020, dostupné z:
 
The Robert Koch Institute (RKI), 2.3.2020, dostupné z:
 
Günter Kampf, Daniel Todt, Stephanie Pfaender, Eike Steinmann, 22.1.2020, dostupné z:
 
Elsevier Ltd., 22.1.2020, dostupné z:
 
German Federal Institute for Risk Assessment, 8.2.2018, dostupné z:
 
Federal Institute for Occupational Safety and Health, 26.2.2020, dostupné z:
 
German Federal Institute for Risk Assessment, 24.2.2018, dostupné z:
https://www.bfr.bund.de/en/can_the_new_type_of_coronavirus_be_transmitted_via_food_and_toys_-244090.html