Certifikace ISO 9001

 

Certifikace ISO 9001 je vlastně soubor standardů a požadavků, které se zaměřují na management kvality. Je součástí mezinárodních standardů, které vydává Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO (International Organization for Standardization). Proto zkratka ISO. Nastavuje základní řídicí procesy a pomáhá zlepšovat kvalitu poskytovaných výrobků i služeb tak, aby byl zákazník spokojen.

Co se v článku dozvíte?

  1. Jaká je historie certifikátu 
  2. Co všechno certifikát obnáší 
  3. Jaký je princip normy ISO 9001 
  4. Jaké má přínosy pro firmu 
  5. Co to znamená pro zákazníka 
 
ISO_9001-logo
 

Historie certifikátu

Systém řízení kvality vznikl ve dvacátých letech minulého století, kdy se začala sériová výroba rozšiřovat, a tak bylo nutné připravit normy, které sjednotí a udrží určitou kvalitu výroby, aniž by se musel každý výrobek samostatně testovat. První zásady se objevovaly po druhé světové válce, ovšem byly mezi nimi rozdíly v závislosti na území (jiné normy byly v USA, jiné v Japonsku i Evropě). Rozdíly se objevovaly také v závislosti na jednotlivých korporacích. ISO 9001 našla svůj domov ve Velké Británii, kde vznikla v osmdesátých letech. Následně se rozšiřovala po celé Evropě a vzniklo tak jednotné ověřování a plnění certifikace. Na plnění všech požadavků dohlíží nezávislé certifikované společnosti.
 

Co všechno certifikát obnáší?

Existuje několik norem ISO a každá se zabývá něčím jiným. Konkrétně ISO 9001 se orientuje především na procesy ve firmách. Je možné jej použít ve všech sektorech, různě velkých firmách i organizacích. Do roku 2015 se certifikáty soustřeďovaly především na výrobní firmy. Poté se oblast rozšířila i na služby. Firmy si stanovují své cíle a plány v oblasti jakosti produkce. Následně za pomoci nastavených procesů tyto cíle a plány realizují.

Certifikát není nutností ani povinností ze zákona, ovšem poskytuje osvědčení kvality, což v očích zákazníků i obchodních partnerů činí dobrý dojem. Získáte-li ISO 9001, pak získáváte certifikát s mezinárodním uznáním a platností. Certifikát se vydává na tři roky a během té doby probíhají audity, které zjišťují, zda je vše dodržováno. Před ukončením tříletého období platnosti je nutné zahájit nový proces k získání certifikátu.
 

Princip normy ISO 9001

Vedení firmy udává a nastavuje jasné plány a cíle, které se týkají oblasti kvality jejich produkce. Poté se realizují za pomoci jasně daných procesů. Všechna činnost je monitorována a zapisována. V případě nutnosti se navrhují úpravy a změny. Dále se norma zabývá principy řízení dokumentace, řízením lidských zdrojů a infrastruktury. Sleduje také zavádění procesů komunikace se zákazníky, hodnocení dodavatelů nebo měření výkonnosti firmy.
 

Přínosy pro firmu

  • Zvyšuje se důvěryhodnost firmy pro zákazníky i obchodní partnery.
  • Je možno zpětně provádět kontroly plnění zavedených pravidel.
  • Díky normě se snadněji získávají noví zákazníci i obchodní partneři.
  • Je zajištěná vysoká úroveň kvality výrobků i služeb.
  • Průběžně se analyzují rizika práce a případně se upravují.
 

Co to znamená pro zákazníka

Certifikát ISO 9001 je potvrzením, že je firma důvěryhodná a plně dodržuje nastavená pravidla kvality výroby. Zákazník si tak může být jistý, že počínání firmy je v souladu se standardy ISO. A stejně jako tomu je u jiných typů certifikací, je firma pod neustálou kontrolou a nesmí si dovolit žádné škobrtnutí!

 

 

logo_small